Toenemende overlast

Steeds meer bewoners ervaren overlast door ongewenste vakantieverhuur van woningen, zoals door Airbnb, short stay en huizenruil. Die overlast kent veel tastbare en zichtbare vormen: veel vreemden in het trapportaal, geluidsoverlast op ongewenste momenten en een gevoel van onveiligheid, want wat is de achtergrond van al die bezoekers eigenlijk? Daarnaast is er indirecte schade: welke invloed heeft al dat vakantieverhuur op de waarde van uw woning? Daalt de waarde in buurten met veel Airbnb? Leidt het tot extra onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes, moet er vaker geschilderd en schoongemaakt worden?

Vakantieverhuur zal de komende jaren alleen maar toenemen. Wilt u overlast voor zijn of zelfs tegengaan? Als uw woning deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren, dan is dat in vele gevallen mogelijk. Parel Beheer en staat u hierin graag bij.

Wat is eraan te doen?

Vaak denken huiseigenaren machteloos te staan tegenover ongewenst vakantieverhuur van appartementen voor Airbnb door hun buren of andere appartementseigenaren binnen een Vereniging van Eigenaren. Dat is echter niet het geval; gemeenten stellen weliswaar regels op voor vakantieverhuur, maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd mag! Elke Vereniging van Eigenaren heeft een door een notaris vastgestelde splitsingsakte, waarin de rechten en plichten van de appartementseigenaren staan en waarvoor de woning wel en niet gebruikt mag worden. Dat is bijna altijd uitsluitend een woonfunctie; Airbnb is geen woonfunctie, heeft de rechter al meerdere malen vastgesteld. Dat uw gemeente regels heeft opgesteld voor Airbnb, wil dus nog niet zeggen dat het volgens de regels van de Vereniging van Eigenaren ook daadwerkelijk mag.

Wij willen u graag helpen overlast van Airbnb tegen te gaan, zonder dat het direct een duur juridisch traject met advocaten en rechtszaken wordt, maar als dat uiteindelijk noodzakelijk blijkt, doen we dat ook natuurlijk ook graag voor u. Vaak is het al voldoende de bestaande regels te handhaven en in gesprek te gaan met de verhuurders. Voor uzelf is dat vaak lastig; u wilt immers liever niet de buren die u dagelijks tegenkomt aanspreken, bovendien raakt u de verhuurders in hun portemonnee en bent u niet precies op de hoogte van de regels van de Vereniging van Eigenaren en de meest recente rechterlijke uitspraken hierover. Dat is wel van belang om de overlast goed aan te pakken. Wij helpen u daarmee graag: snel, effici├źnt en tegen overzichtelijke kosten.

Wie zijn wij?

Parel Beheer ( www.parelbeheer.nl) is een middelgrote beheerder met klanten in Amsterdam en omstreken. Jan Willem Hens geeft u graag persoonlijk advies. Onze klanten zijn Verenigingen van Eigenaren, particuliere woningverhuurders en bedrijfs onroerend goed. Bij ons staat persoonlijke aandacht voor onze klanten hoog in het vaandel. Vanuit onze beheerpraktijk ervaren wij wat de gevolgen zijn van het ongewenste verhuur van kamers en appartementen via Airbnb, voor short stay en via sites als huizenruil.nl. Bewoners vinden het vaak lastig mede-eigenaren en bewoners hierop aan te spreken, omdat zij niet goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, een conflict met medebewoners willen vermijden of het gewoon te veel gedoe vinden. Terwijl het hun woongenot aantast en zij (vaak onzichtbare) kosten hebben door een hogere VVE-bijdrage of een lagere verkoopopbrengst van hun huizen. Vanuit haar ervaring wil Parel Beheer eigenaren en bewoners hierbij ondersteunen, zonder ze direct met hoge juridische kosten te confronteren.

Dienstverlening

Parel Beheer helpt u graag met het bestrijden van de overlast die u ervaart. Wij hebben hiervoor een op maat gesneden dienstverlening ontwikkeld, die begint met heldere regels en met elkaar in gesprek gaan. Alleen als het echt niet anders kan, eindigen we met concrete juridische stappen. Wij houden door mediation het gesprek tussen verhuurder en mede-eigenaren open, terwijl wij gestructureerd werken aan het tegengaan van de overlast. Indien wij toch genoodzaakt zijn gerechtelijke stappen te maken, werken wij hierin samen met Loyr Advocaten. Wij werken snel, relatie- en oplossingsgericht.