Aanpak overlast

Wij helpen u graag met de aanpak van de door u ervaren overlast van vakantieverhuur, waaronder Airbnb, short stay en vakantieverhuur. Wij werken als volgt:

  1. Inventarisatie van de problemen, onder andere op basis van een dagboek met de ervaren overlast. Klik hier voor een format van het dagboek;
  2. Beoordeling van de relevante documenten van de Vereniging van Eigenaren (splitsingsakte, notulen van vergaderingen, huishoudelijk reglement);
  3. Uitbrengen stappenplan en advies om overlast te bestrijden op basis van punten 1 en 2;
  4. Mediation, besluitvorming Vereniging van Eigenaren;
  5. Eventuele juridische stappen.

Eerste advies

Het bijhouden van de ondervonden overlast gedurende een wat langere periode is belangrijk bij de aanpak hiervan. Ondertussen brengen wij op basis van de documenten verzameld bij stap 2 een uitgebreid advies uit over de mogelijkheden van de Vereniging van Eigenaren om de overlast aan te pakken. Met dit advies kunt u zelf aan de slag, of ons opdracht geven het voor u uit te voeren. Voor het uitvoeren van stappen 1, 2 en 3 vragen wij een vaste vergoeding van € 175,- incl. BTW; dit is exclusief eventuele kosten van het kadaster. Na stap 3 kunt u zelf kiezen om ons opdracht te geven een mediation traject in te zetten, of de Vereniging van Eigenaren te begeleiden in relevante besluitvorming en de te nemen stappen tegen de betrokken verhuurders c.q. eigenaren.

Opstellen Huishoudelijk Reglement

Beschikt de Vereniging van Eigenaren niet over een huishoudelijk reglement? In dit reglement maakt de Vereniging van Eigenaren afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, u kunt er veel zaken in vastleggen, zoals: mogen er spullen in de gang staan? Na hoe laat moet u geluidsoverlast beperken? Moet u de gang schoonhouden? Zonder een vastgesteld huishoudelijk reglement kunt u als bestuur van een Vereniging van Eigenaren bewoners feitelijk niet op dit soort zaken aanspreken. Parel Beheer kan een huishoudelijk reglement voor u opstellen. Wij doorlopen dan de volgende stappen:

  1. Inventarisatie van de wensen van de eigenaren: wat moet er opgenomen worden in het huishoudelijk reglement?
  2. Inventariseren van de relevante documenten, waaronder de splitsingsakte;
  3. Opstellen concept en dit voorleggen aan het bestuur en eigenaren;
  4. Opstellen van het definitieve concept;
  5. Vaststellen huishoudelijk reglement op vergadering van Vereniging van Eigenaren.

Dit hele proces doen wij tegen een vast tarief van € 400,- incl. BTW, tot maximaal 25 appartementen. Voor grotere Verenigingen van Eigenaren is het tarief op aanvraag.